Himura Kenshin Archives | Shirtoid

Rurouni Samurai
Samurai X
Rurouni